Junta Directiva

Presidenta

Minerva Moriana

Vicepresident

Lluis Puig

Secretària

Eva Garrido

Tresorera

Gisel·la Giralt

 Relacions Públiques

Anna Solà